Challenge Day dagworkshop voor organisaties (ca. 6 uur)

In alle zakelijke workshops van Stichting Be The Change staat het Challenge Day principe centraal. Al 30 jaar hebben we door heel Amerika, Canada, Europa en andere delen van de wereld mensen kunnen inspireren om een vriendelijkere, meer compassievolle en veiligere schoolomgeving te creëren waar een ieder zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelt.

Inmiddels bieden wij al enkele jaren het beste van onze schoolgerichte programma’s aan voor het Nederlandse bedrijfsleven met ervaringsgerichte en gepersonaliseerde workshops.

Deelnemers staan klaar om Over De Streep te gaan

Doel
Onze zakelijke programma’s zijn ontworpen om mensen op de werkvloer te versterken, om elkaar (beter) te leren begrijpen, om het zelfbewustzijn te verhogen en om zorgzame, ondersteunende, harmonieuze en effectieve teams op te bouwen. Deelnemers aan deze workshops zullen naar huis gaan met een onmiskenbare uit eerste hand ervaring van interpersoonlijke verbinding, wederzijdse ondersteuning en een verdiept gevoel van waardering voor zichzelf en hun collega’s.

De focus van deze Challenge Day ligt op het verhogen van zelfbewustzijn en zelfacceptatie, op het aanreiken van manieren hoe we elkaar kunnen begrijpen en accepteren en op het creëren van diepere, zorgzame relaties.

Voorbeeld mogelijk programma
10:00 Start workshop met energieke, interactieve en ervaringsgerichte kennismakingsactiviteiten
10:30 Theorie Challenge Day: comfortzone, verbinding, echtheid (Als Je Me Echt Zou Kennen)
11:15 Koffiepauze
11.30 Teamgroepjes: zelf ervaren hoe Als Je Me Echt Zou Kennen zorgt voor begrip en verbinding
12.45 Lunchpauze
13.45 Over de Streep
15.30 Samenvatting theorie en koppeling naar werkvloer
16.30 Einde workshop

Over De Streep
Emotionele veiligheid en comfort in een groep is essentieel in dit werk. Omdat wij voldoende tijd nodig hebben om zorgvuldig en veilig toe te werken naar onze kenmerkende activiteit Over De Streep, kunnen wij deze enkel aanbieden in de volledige dagworkshop en niet in de introductieworkshop.

Ervaringsquote
“Waar we op gehoopt hadden gebeurde: collega’s konden elkaar weer gaan zien zoals iedereen is. Een bevrijding van jewelste. Met een lach en met een traan kwamen we elkaar nader, ook waar juist wat verwijdering was ontstaan. Behalve dat we er als groep veel aan gehad hebben, is ook iedereen individueel met zijn les naar huis gegaan. Een collega vatte een week later mooi samen wat hij geleerd had. Hij zei: ‘ik blijf het gewoon doen, mezelf laten zien zoals ik ben’. Prachtig, want dan ben je de verandering die je in de wereld wilt zien.”

Resultaat
Voor welke Be The Change-workshop je ook kiest, de medewerkers zullen;

  • meer mededogen, begrip en compassie voor zichzelf en elkaar hebben.
  • meer tools hebben om problemen en situaties op de werkvloer zelf op te lossen.
  • meer authenticiteit en bewustwording hebben.
  • meer verbinding met elkaar hebben.

Een meer verbonden team leidt tot betere relaties, meer productiviteit en gelukkigere medewerkers!

Voor wie?
Be the Change Nederland organiseert deze workshops voor volwassen deelnemers, bedrijven, sportverenigingen, volwassen onderwijs, vrijwilligersstichtingen, en dergelijke. Onze collega’s van Challenge day Nederland organiseren Challenge Days voor jongeren (13 t/m 21 jr), denk hierbij vooral aan scholen en sportverenigingen.
Een zakelijke Challenge Day is geschikt voor elk bedrijf, voor elke medewerker en elk directielid. Medewerkers hoeven elkaar niet te kennen. Je kunt ook denken aan vrijwilligers die voor de organisatie werken, personeel dat op verschillende locaties zit of zelfs als kennismakingsprogramma voor bijvoorbeeld nieuwe collega’s, buitenlandse collega’s, klanten en studenten. De workshops organiseren wij voor groepen van 40 tot circa 100 personen.

Prijs
De kosten voor de workshops liggen tussen de 4500 en 7500 euro excl. btw. De definitieve prijs is o.a. afhankelijk van de tijdsduur (introductie of volledige programma), locatie, profit of non-profit organisatie, aantal deelnemers, aantal workshops, etc.
Voor meer informatie vragen wij je contact op te nemen per e-mail.